• English
  • Turkey

Simülasyon ve Modelleme Yazılım Servislerinde Buraj'ın kapasitesi

Prosess Simülasyonu

Prosess simülasyonu teknik prosesslerin dizaynı,geliştirilmesi,analizi ve optimizasyonu için kullanılır ve başlıca kimyasal tesislere ve kimyasal proseslere bundan başka güç istasyonlarına ve benzer teknik tesislere uygulanır.Prosess simülasyon yazılımda kimyasal,fiziksel,biyolojik ve diğer teknik prosesslerin ve birim süreçlerin model bazında tasvir edilmesidir.Temel önkoşullar bilgisayarda prosessin hesaplanmasına izin veren kombinasyon halinde olan matematiksel modellerin ve reaksiyonların saf bileşenleri ve karışımlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerinin eksiksiz bilgisidir.

Birim tesislerin konumlandığı ve ürün veya çıkan akım tarafından bağlanan akış diyagramlarında prosessin tarif edildiği CHEMCAD yazılımını kullanarak prosessi yerine getirir ve sağlarız.Bu suretle kararlı operasyon noktasını bulabilmek için kütle ve enerji denge problemlerini çözeriz.Prosess simülasyonunun hedefi incelenen prosess için optimum koşulları bulmaktır.Bu esasen tekrarlanan prosessde çözülen optimizasyon problemidir.

Modelleme

Prosess simülasyonu her zaman yaklaşımları ve varsayımları ileri süren modelleri kullanır fakat gerçek veriler tarafından kapsanmayan sıcaklık ve basınçların geniş aralık üzerindeki özelliğinin tanımlamasına izin verir.Modeller hem de ara değer hesaplarına ve dış değer bulmaya izin verir - belirli limitler içerisinde- ve bilinen özelliklerin dışındaki aralık koşulları için aramayı olanaklı kılar.

Gerçek prosessin en iyi tasviri için modellerin geliştirilmesi simülasyon yazılımının daha ileri geliştirlmesinin özüdür.Model geliştirilmesi kimya mühendisliği tarafında bundan başka kontrol mühendisliğinde ve matematiksel simülasyon tekniklerinin geliştirilmesi için yapılır.Prosess simülasyonu bundan dolayı kimya,fizik,bilgisayar bilimi,matematik ve birbirinden farklı mühendislik alanlarından bilim adamlarının birlikte çalıştığı az miktardaki alanların biridir.

Buraj'da özelliklerin hesaplanması için yeni ve iyileştirilmiş modelleri geliştirmek için pek çok çaba veririz.Bu örneğin,reaktörler,distilasyon kolonları,pompalar,kimyasal reaksiyonlar ve kinetikler,ve ekolojik ve güvenlikler ilgili veriler gibi farklı düzeneklerin saf bileşenleri ve karışım özelliklerinin buhar basınçları,vizkozite,kalori verileri vb.gibi termo-fiziksel özelliklerin tanımını kapsar.

Kararlı hal ve dinamik prosess simülasyonu

Önceden prosess simülasyonları kararlı hal prosesslerini simüle etmek için kullanılırdı.Kararlı hal modelleri durgun proseslerin(denge halindeki prosess)kütle ve enerji dengelerini temsil eder fakat zaman üzerinden herhangi bir değişim göz ardı edilir.

Dinamik simülasyon, zamanın bağımsızlığı sayesinde modellerin içerisine kütle ve enerji birikimi olan türevsel terimler ile inşa edildiği kararlı hal prosess simülasyonlarının uzantısıdır.Dinamik simülasyonun olması,gerçek zamanda gerçek prosessin zamana bağlı olma tanımının,tahmininin ve kontrolünün mümkün olması anlamına gelmektedir.Bu reaksiyon boyunca koşullarının,beklemelerin,termal değişiklierinin ve daha fazlasındaki değişiklikleri,tesisi başlatma ve kapatmanın tanımını içermektedir

Dinamik simülasyonlar artan hesaplama zamanına gerek duyar ve kararlı hal simülasyonundan matematiksel olarak daha komplekstir.Bu sürekli değişen parametreleri ile artarak tekrar eden kararlı hal simülasyonu olarak görülebilir.

Buraj'da dinamik simülasyonlara,online ve offline olmak üzere her iki tarzda kullanılabilir iyileştirmeleri sağlarız.Kontrol girdi değişimi için ortaya çıkan değişikliklerin tahmini için gerçek zaman simülasyonunun sonuçlarının kullanıldığı yerde online durum öngörü değeri kontrol modeli olur.İyileştirilmiş offline prosess simülasyonumuz ,dizaynda,sorun gidermede prosess tesisinin optimizasyonunda olduğu kadar prosess modifikasyonlarının tesirlerini değerlendirmek için durum çalışmalarının iletiminde kullanılır.

Aynı zamanda CHEMCAD uzmanlığını kullanarak akaryakıt ve doğalgaz endüstrine uluslararası IT çözümlerini sağlamada geniş ölçüde uzmanlık gelişme kaydettik.

Contact Us

Contact+90 216 445 7646

Email info@burajinternational.com

Other Links